โปรแกรมหลัก

Client Full 2020.08.04

Client Full 2020.08.04

คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ Nage Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์  Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที

HELP:click to enter

ความต้องการ

配置需求
ความต้องการ การตั้งค่าขั้นต่ำ แนะนำการตั้งค่า
System Window XP Window 7
CPU Pentium3 600MHz Pentium3 1GHz
RAM 512MB หรือสูงกว่า 1GA หรือสูงกว่า
System Window XP Window 7
VGA Direct X 9.0 Direct X 9.0
HDD 4GB 4GB หรือสูงกว่า

ดาวน์โหลดการ์ดจอ